Hulpmiddelen / Belebro producten

Bij The Belebro Way maken we gebruik van doelgerichte hulpmiddelen. De hulpmiddelen waarnaar wij verwijzen worden op de markt gebracht door mensen die verstand hebben van paarden en van de techniek, materialen en grondstoffen waar het om gaat. Welke producten door onszelf of op ons initiatief ontwikkeld zijn, staat bij die producten vermeld. 

Belebro Hoefgel

In de jaren ’90 werden trainingmolenbodems nogal eens ten onrechte aangezien als een bron van hoefaandoeningen. Wij besteedden daar veel aandacht aan en neigden tot de conclusie dat het probleem niet zozeer in de bodems zat, alswel in de slechte kwaliteit van de hoeven (ten gevolge van inadequate voeding en beweging). Om hoeven beter bestand te maken tegen fysieke belasting en bacteriële aantasting, zochten we het daarom in effectieve, locale toediening van adequate voedingsstoffen. Daartoe is de Belebro Hoefgel ontwikkeld (en gepatenteerd op grond van nieuwheid).

Door ons uitgevonden in 1999, sindsdien doorontwikkeld en op de markt gebracht.

Belebro Stapmolens & Trainingsmolens

Piërre Bens, destijds internationaal springruiter, had behoefte aan een voorziening om zijn paarden veel beweging te kunnen geven. Bovendien moest die beweging afwisselend, stressvrij en vooral veilig zijn. Zijn vader Gerrit Bens, oprichter van Belebro, vond voor hem de trainingsmolen uit (1987). Daarin kunnen paarden on-aangebonden lopen, keren en van gang wisselen. De trainingsmolen betekende een revolutionaire verbetering in het paardenmanagement en is niet meer weg te denken uit de moderne paardenhouderij.

De veiligheid van een trainingsmolen voor paarden wordt in hoge mate mede bepaald door het ontwerp en de uitvoering van de omheining, bodem en eventuele overkapping.

Door ons uitgevonden in 1987 en sindsdien doorontwikkeld.
Wordt op de markt gebracht door Equivorm B.V.

Belebro Safeguard+ drijfhekken

De Belebro trainingsmolen gold altijd al als de veiligste trainingsmolen, maar die veiligheid werd nog eens aanzienlijk verhoogd door de uitvinding van de Safeguardhekken (1996) en vervolgens de Safeguard Plus drijfhekken (2015).

Door ons uitgevonden in 1996 en sindsdien doorontwikkeld.
Wordt op de markt gebracht door Equivorm

Vibratievloeren & vibratieplaten

Wat hebben ruimtevaart, schaatsen en paardensport met elkaar te maken?

Vibratietraining!
De Russen hebben het ontwikkeld om botten en spieren van hun kosmonauten op ruimtestations sterkt te houden, de trainer/coach van de Nederlandse Olympische schaatsers in Calgary paste het toe voor training (wat nog steeds gebeurt) en wij passen het toe voor training en revalidatie van paarden. 

Al sinds 2005 bouwen wij kennis en ervaring op met vibratietraining en -therapie voor paarden. We hebben het in de wereld gezet, zogezegd. 

Sinds 2005 betrokken bij de door ontwikkeling van “whole body vibration” technologie.

Wordt op de markt gebracht door Equivorm.

Voeding

Wij begeleiden paardenhouders die voeding  hanteren als instrument om hun paarden gezond te houden. Om te kunnen beoordelen of het voedsel goed is voor paarden, is het belangrijk te weten hoe het voedsel geproduceerd is en opgeslagen wordt. Wij zijn voorstanders van voeding die geproduceerd en geconsumeerd wordt in een zo nauw mogelijk afstemming op de natuurlijke biologische processen van groei, voeding en stofwisseling: een natuurgerecht voedingsbeleid.

Ontwikkeling Nanopa Gel

In samenwerking met Dr. Timurhan Tastutar, doctor dierenarts en specialist in Nano-therapie, en Dr. Hussein Abdillahi, dierenarts en specialist in microbiologie werken we aan een nieuwe gel. Ervaringen die wij opgedaan hebben met nano-therapie hebben we gecombineerd met de kennis van Belebro de hoefgel. 

Einddoel

banden en pezen met hoog, natuurlijk incasserings-, resistentie- en herstelvermogen.

Eigenaren van paarden die graag mee willen helpen aan de ontwikkeling van deze nieuwe gel door paarden ter beschikking te stellen voor testen kunnen zich melden bij Pierre Bens.