Meteen naar de inhoud

Disclaimer

De inhoud van deze website is louter bedoeld ter algemene informatie en ter informatie over de diensten van Belebro, Amicorum BV en hun respectievelijke connecties. Hoewel wij, hier en verder te begrijpen als Belebro, Amicorum BV, ons best doen om correcte informatie op deze website te verstrekken, verklaren noch garanderen wij (expliciet noch impliciet) dat deze volledig, nauwkeurig of geschikt is voor een specifiek doel. Niets op deze website vormt als zodanig een aanbieding of levering voor de betreffende diensten en producten. Een eventuele overeenkomst betreffende de betreffende diensten en producten wordt schriftelijk overeengekomen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige fout of weglating. Wij melden dat een deel van de informatie of gegevens op deze website enige tijd geleden is geproduceerd. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade die voortvloeit uit een contract of onrechtmatige daad of onrechtmatige daad door gebruik of onbruikbaarheid van deze website of enige informatie of gegevens die deze bevat, of waartoe toegang wordt geboden via deze website van welke handeling of beslissing ook als gevolg van het gebruik van deze website of de informatie of gegevens die erop staan. In het bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst en/of contracten, verlies van gegevens, schade aan uw computerhardware en/of -software, misgelopen transacties, verlies van goodwill of reputatie, verlies van inkomsten, verlies van zakelijke kansen , verlies van gebruik en/of gevolgschade als gevolg van of in verband met deze website of de informatie en/of gegevens die erop staan, inclusief niet-aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde interpretatie Wij onderschrijven noch goedkeuren de inhoud van enige andere website waarnaar wordt verwezen of toegankelijk via hyperlinks in deze website, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid daarvoor. daarmee. Op deze website kunnen links staan ​​waarmee u de website van Belebro kunt verlaten. De gelinkte sites staan ​​niet onder ons toezicht en/of controle en de inhoud die beschikbaar is op de internetsites die gelinkt zijn aan deze website weerspiegelt niet noodzakelijk de mening van Belebro, noch Amicorum BV. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de wettigheid of anderszins van de inhoud van dergelijke sites, noch voor de effecten van gelinkte sites op uw software en hardware. Evenmin aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor het volgen van het gezegde en/of afbeeldingen op deze website en/of gerelateerde en/of verbonden links. De namen, logo’s, pictogrammen en afbeeldingen die op deze website worden gebruikt met betrekking tot onze producten en diensten of aanduiding van deze zijn eigendom van Amicorum BV, tenzij anders vermeld. Toegang tot deze website houdt geen toestemming in om deze namen, logo’s en iconen in welke vorm of op welke manier dan ook te reproduceren, over te dragen, weer te geven en/of te verspreiden. Als u een van deze activiteiten wilt doen, is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Indien enige bepaling van deze kennisgeving, om welke reden dan ook, onwettig, waardeloos of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling als scheidbaar worden beschouwd voor zover deze onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, maar dit heeft geen invloed op de geldigheid, toepasselijkheid en afdwingbaarheid van overige bepalingen.

nl_NLNederlands